1010

«Балабол-2»
1230

«Япырай»
1300

«Жалдамалы қалындық»